โทรศัพท์

056-905448

อีเมล์

contact@dongcharoen.com

เวลาทำการ

วันและเวลาราชการ

ภารกิจหลัก 

1.ประสานนโยบายการทำยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น องค์กรเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่ระดับอำเภอ/ตำบล 

2.ประเมินผลการดำเนินงานของเครือข่ายบริการสุขภาพ 

3.ควบคุมมาตรฐานการดำเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 

4.คุ้มครองผู้บริโภคด้านการบริการและผลิตถัณฑ์สุขภาพในพื้นที่ 

5.ดำนินงานตามกฏหมายการแพทย์และการสาธารณสุข 

6.ปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนด้านสุขภาพของรัฐบาล กระทรวง เขตสุขภาพ และจังหวัด 

ภารกิจรอง 

1.พัฒนาวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข องค์กรสุขภาพภาคประชาชน สนับสนุนวิชาการและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 

2.สนับสนุนและควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในสังกัดให้ได้มาตรฐาน 

3.สนับสนุนบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขให้ได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 

บทความแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *